Co je zde nového

Projekt DIPLOMKY NA STOJÁKA

 
Lenka Pinzová
Projekt DIPLOMKY NA STOJÁKA
by Halbichová Lenka - Pondělí, 7 říjen 2013, 12:57
 

DIPLOMKY NA STOJÁKA
Hlavní cíle projektu
● umožnit studentům prezentovat inovativní vědecké práce s možností aplikace do praxe
● naučit studenty svou práci kvalitně prezentovat
● motivovat další studenty k vědecké práci - popularizovat diplomové, disertační a vědecké práce jako takové


Popis projektu
Era svět je prostor, který je otevřený novým myšlenkám. Netradiční způsoby, alternativní pohledy, novátorské postupy k hledání řešení jsou velmi často obsaženy také ve vědeckých pracích vysokoškolských studentů. Studenti však nemají příliš mnoho příležitostí své nové poznatky sdílet a prezentovat širší veřejnosti. Zvlášť na škodu je to v případech velmi inovativních výsledků, které by bylo vhodné obratem využít v praxi.
Ambicí projektu je dát studentům prostor své práce veřejně prezentovat před širším publikem a nabídnout, diskutovat a sdílet své objevy dál. Formou atraktivních prezentací moderního stylu (ala mash up, stand up, TEDx, 10 minut – 10 slajdů, apod.) přednášet výjimečné poznatky ze studentských prací nejen odborné veřejnosti a otevírat tak veřejnou a zároveň odbornou diskusi nad nimi. Projekt se primárně zaměřuje na práce s inovativním potenciálem, přinášející poznatky a inspiraci přenositelnou do praxe.
Po úspěšném prvním kole projektu, které se uskutečnilo v květnu a červnu tohoto roku, bychom rádi umožnili studentům prezentovat své práce také na podzim. Zájemci s dokončenou vědeckou prací se budou moci přihlásit během měsíce října do jedné z následujících kategorií: ekonomické, společenskovědní, technické nebo přírodovědné. Z přihlášených prací porota složená ze zástupců odborné veřejnosti, akademiků, novinářů a generálního partnera projektu vybere 16 – 20 prací, které bude považovat za inovativní a vhodné k prezentaci veřejnosti.


Pro vybrané studenty se v listopadu uskuteční workshop
doplněný následnými konzultacemi k připravovaným
prezentacím. Studenti tak dostanou v rámci projektu
profesionální vedení, aby jejich prezentace byly pro veřejnost
zajímavé a zároveň neztratily svou odbornost.

Samotné prezentace se uskuteční na přelomu listopadu a prosince v rámci čtyř večerů
(konkrétně v termínech: 20. a 27. 11. a 4. a 11. 12.) dle příslušných kategorií. V každé kategorii přítomná porota vybere vítěznou prezentaci, jejíž autor dostane od generálního partnera 10.000 Kč na své studijní cesty.

Kontakty:
Vojtěch Prokeš
mob.: +420 777 575 168
email: prokes@progresiv.cz
Jana Prokešová
mob.: +420 776 272 932
email: prokesova@progresiv.cz