Co je zde nového

Stipendium na podporu ubytování

 
Picture of Tourková Kateřina
Stipendium na podporu ubytování
by Tourková Kateřina - Pondělí, 21 říjen 2013, 10:15
 

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu ubytování, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, dokládání příslušných potvrzení, a další náležitosti jsou pro akademický rok 2013/2014 upraveny v Opatření rektora č. 21/2013.

Toto stipendium je vypláceno na základě žádosti studentům, kteří splňují následující podmínky:

- studují v prezenční formě studia a nemají studium přerušeno

- nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci

- ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná studia

- v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia navýšenou o jeden rok

- neběží jim lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia

Žádosti o stipendium na podporu ubytování lze podávat od 21. října 2013. Lhůta pro podávání žádostí pro přiznání stipendia od října 2013 je do 21. listopadu 2013 včetně.

Více informací naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-4315.html