Co je zde nového

Pozvánka na fórum "Věda bez hranic"

 
Picture of Tourková Kateřina
Pozvánka na fórum "Věda bez hranic"
by Tourková Kateřina - Středa, 4 prosinec 2013, 9:08
 

FÓRUM „VĚDA BEZ HRANIC“

čtvrtek, 24. 4. 14 | od 13 hod.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee

Studentům/studentkám, kteří/které v roce 2014 píší bakalářskou, magisterskou, diplomovou nebo disertační práci věnující se česko-německým tématům, nebo svou práci předložili v roce 2013 k obhajobě, nabízí CeBB fórum, na kterém mohou referovat o výsledcích své práce a výzkumu. Vybraní referenti / vybrané referentky krátce představí podstatné části obsahu své práce a následně budou odpovídat na otázky, které vyplynou z diskuze s hosty.

Na akci budou vypraveny autobusy z Regensburgu a Plzně do Schönsee a zpět.

Fórum bude simultánně tlumočeno.

Zaujala Vás tato nabídka? Přihlaste se!

Vědci, kteří by chtěli své práce nebo projekty na fóru „Věda bez hranic“ představit, mohou své přihlášky včetně názvu a stručného popisu obsahu jejich práce popř. projektu posílat nejpozději do 31. 1. 14 do Centra Bavaria Bohemia (CeBB).

Kontaktní osoba:

Jiří Křivánek, Tel.: +49 9674-92 48 77, Mail: evs@cebb.de