Co je zde nového

Jaroslav Alt: naše škola je pro mě velice inspirativním prostředím, jsem jí za to skutečně vděčný

 
Picture of Tourková Kateřina
Jaroslav Alt: naše škola je pro mě velice inspirativním prostředím, jsem jí za to skutečně vděčný
by Tourková Kateřina - Pátek, 6 prosinec 2013, 4:25
 

Doc. ak. mal. Jaroslav Alt je od roku 2006 zaměstnancem Historického modulu FHS UK.

Během svého působení na fakultě přednášel v takových kurzech jako Dějiny umění 19. a 20. stol., Krajina jako fenomén, Prostor a čas v malbě 19. a 20. století, Město - architektura - umění aj. Kromě problematiky vnímání, poznávání a čtení uměleckého díla minulosti i současnosti v rámci své pedagogické a vědecké činnosti se též věnuje kresbě, malbě a restaurování uměleckých děl.

Rozhovor s docentem Altem o jeho akademickém působení, vnímání umění a mnohém dalším naleznete na stránkách projektu Tváře fakulty: http://fhs.cuni.cz/FHS-891.html