Co je zde nového

Hledáme nové zájemce o studium kognice papoušků šedých v Laboratoři mezidruhové komunikace

 
Picture of Tourková Kateřina
Hledáme nové zájemce o studium kognice papoušků šedých v Laboratoři mezidruhové komunikace
by Tourková Kateřina - Úterý, 11 únor 2014, 1:28
 

Hledáme nové zájemce (i z prvního ročníku) o studium kognice papoušků šedých v Laboratoři mezidruhové komunikace

Pokud máte zájem, zapište si úvodní předmět          

2) Praktikum ze srovnávací kognitivní psychologie

Vyučující:     garant: Jitka Lindová

Praktikum bude probíhat formou individuálních konzultací a exkurzí v laboratoři v prvních týdnech semestru: laboratoř sídlí u Anděla, Drtinova 1a       

Anotace:

Blokový kurz pro ty, kteří se chtějí zapojit do badatelské práce v laboratoři zaměřené na kognici papoušků šedých. Studenti si budou moci prohlédnout laboratoř, studované papoušky a používanou techniku, seznámí se s hlavními výzkumnými projekty, které v laboratoři probíhají, a používané metodiky si sami vyzkouší. Dále budou seznámeni s pravidly zacházení s papoušky a chodem chovu.                                 

Dále je možné pokračovat ještě v tomtéž semestru v předmětech Studium kognitivních schopností papoušků šedých seminář a cvičení. Jejich zápis však doporučujeme ponechat raději až po absolvování Praktika ze srovnávací kognitivní psychologie

Doporučeno především pro ty, kdo absolvovali přednášku ze Srovnávací kognitivní psychologie