Co je zde nového

Nová kniha Jakuba Češky: Průzračnost tvorby v zrcadle literatury

 
Picture of Tourková Kateřina
Nová kniha Jakuba Češky: Průzračnost tvorby v zrcadle literatury
by Tourková Kateřina - Čtvrtek, 27 březen 2014, 12:43
 

Jakub Češka ve svém uvažování o literatuře setrvává v inspirativním myšlenkovém ovzduší tvůrců, jakými jsou především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Každý ze spisovatelů představuje bohatě rozvinuté literární gesto. Svébytnost, kontrastnost a do značné míry také jejich komplementárnost vybízí k jejich vzájemné konfrontaci. V této komparativní perspektivě můžeme sledovat kupříkladu rozdílně pojatou tematiku domova, která se promítá do specifické výstavby celého literárního díla. Autor v interpretaci vyhraněných spisovatelských typů (kromě jmenovaných zmiňme ještě Věru Linhartovou a Jaroslava Havlíčka) nastoluje obecná témata těsně spjatá s literaturou: sen jako neopomenutelnou zkušenost tvorby, přesvědčivost a uhrančivost literárních gest a nadreálnou přízračnost zbeletrizovaného života… Více zde: http://www.kosmas.cz/knihy/193000/pruzracnost-tvorby-v-zrcadle-literatury/