Co je zde nového

Heidegger v dialogu. Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera

 
Picture of Tourková Kateřina
Heidegger v dialogu. Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera
by Tourková Kateřina - Středa, 9 duben 2014, 4:20
 

Filosofie se rodí v dialogu a pouze v něm zůstává nadále živá. Klást otázky patří k základnímu étosu opravdové filosofické práce, která se nesmí zastavit před
žádnou autoritou. Klást filosofické otázky Martinu Heideggerovi se často však
redukuje na (vposled oprávněné) morální a politické ostouzení, obviňování a
odmítání bez samotného zabývání se záležitostí jeho myšlení. Nicméně politické
pohoršení tak při vší legitimnosti mnohdy slouží pouze jako alibismus maskující
skutečnou neochotu či neschopnost zabývat se jeho náročným, a přeci přínosným filosofováním. Když je Heideggerovo myšlení poctivě a kriticky dotazováno „sineira et studio“, ukazuje se jako produktivní a inspirativní. Mezinárodní kolektiv autorů představuje nové perspektivy, ze kterých recentní badatelský zájem pohlíží na konkrétní aspekty Heideggerova myšlení. Autory jednotlivých kapitol uvádějících Heideggerovo myšlení do konkrétních forem dialogu jednak s jinými dějinnými autoritami, jednak speciálně s novověkou (přírodo)vědou, jsou Ladislav Benyovszky, Jana Kružíková, Jakub Marek, Aleš Novák, Peter Trawny a Holger Zaborowski. Více zde: http://www.kosmas.cz/knihy/193497/heidegger-v-dialogu/