Co je zde nového

Nabídka ubytování na Hlávkově koleji

 
Picture of Tourková Kateřina
Nabídka ubytování na Hlávkově koleji
by Tourková Kateřina - Čtvrtek, 10 duben 2014, 2:27
 

Vážení kolegové,

dovoluji si vás oslovit s nabídkou ubytování na Hlávkově koleji v Praze. Místa vyhrazená Univerzitě Karlově v Praze jsou určena pro studenty doktorských programů nebo mladé úspěšné akademické nebo vědecké pracovníky, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Děkan může rektorátu UK doporučit rovněž magisterské a bakalářské studenty s výborným prospěchem.

Své žádosti o zajištění místa na koleji zasílejte e-mailem na adresu katerina.tourkova@fhs.cuni.cz nejpozději do 25. dubna 2014 (postačí uvést, že žádáte o místo na Hlávkově koleji. Další potřebná data si případně dohledáme ze SIS).
Žádosti bakalářských a magisterských studentů budou posouzeny proděkanem pro studijní záležitosti a děkanem. U těchto žadatelů bude přihlíženo ke studijním výsledkům.
O rozhodnutí děkana budou všichni žadatelé informováni e-mailem do 2. května 2014.

S pozdravem