Co je zde nového

Marek Skovajsa: Struktury významu. Kultura a jednání v současné sociální teorii

 
Picture of Tourková Kateřina
Marek Skovajsa: Struktury významu. Kultura a jednání v současné sociální teorii
by Tourková Kateřina - Čtvrtek, 17 duben 2014, 10:19
 

Kniha se zabývá otázkou relativní váhy kultury v poměru k materiálním podmínkám sociálního života při působení na lidské jednání. Kultura je zde chápána v širokém smyslu, který získala v sociologii a sociální antropologii v polovině 20. století, jako významy sdílené členy společnosti nebo určité skupiny. Je jednání ve společnosti určováno materiálními podmínkami, nebo tím, co si lidé myslí? Je možné, aby současně platilo obojí? Co znamená, že kultura ovlivňuje lidské jednání? Existuje něco jako „kulturní logika“? Tato kniha ukazuje, že kultura, chápaná jako významy sdílené členy společnosti, je jedním z původních zdrojů determinace jednání a jako taková se nedá redukovat na materiální podmínky sociální existence. Autor předkládá pohled na vztah kultury a jednání, který je polemikou se strukturalismem, materialistickou teorií symbolických praktik Pierra Bourdieua a idealistickou kulturní sociologií Jeffreyho Alexandera. Více zde: http://www.slon-knihy.cz/detail.php?user=&id_prod=304