Co je zde nového

FHS a Nakladatelství Karolinum

 
Picture of Tourková Kateřina
FHS a Nakladatelství Karolinum
by Tourková Kateřina - Pátek, 2 květen 2014, 10:20
 

Ve čtvrtek 24. dubna se uskutečnilo jednání ediční komise Univerzity Karlovy, která schválila ediční plán Nakladatelství Karolinum pro rok 2014. V loňském roce vydalo Karolinum i dvě publikace Fakulty humanitních studií UK: Zuzany Jurkové a kol. Pražské hudební světy a Jiřího Peška a Olivera Rathkolba Rakouský výzkum dějin 20. století /Zeitgeschichte in Bewegung. Die österreichische Erforschung des 20. Jahrhunderts. Další dvě, Karla Černého (ed.) Nad Evropou půlměsíc. Jak se díváme na muslimy a jak oni vidí nás a Jiřího Šubrta – Nicolase Maslowského a kol. Kolektivní paměť:  K teoretickým otázkám, budou vydány v první polovině roku 2014.

Více o spolupráci FHS UK s Nakladatelstvím Karolinum, publikacích navržených FHS UK do edičního plánu Karolina na rok 2014 a navázání spolupráce Karolina s celosvětovým distributorem ebrary čtěte zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-1.html?news=156&locale=CZ