Co je zde nového

Nové číslo časopisu AUC Theologica: „Lidská práva a teologie“

 
Picture of Tourková Kateřina
Nové číslo časopisu AUC Theologica: „Lidská práva a teologie“
by Tourková Kateřina - Pátek, 2 květen 2014, 10:27
 

Loni uplynulo padesát let od zveřejnění sociální encykliky Jana XXIII. Pacem in terris. Nové číslo časopisu AUC Theologica (2/2013) se proto zaměřuje na tematický okruh „Lidská práva a teologie“. Články se zabývají ideou lidských práv v katolické tradici (v sociálním učení církve a u autorů španělské pozdní scholastiky) a vybranými otázkami soudobé diskuze o lidských právech, jako jsou teologické základy lidských práv, náboženská svoboda coby „prubířský kámen“ církevní lidskoprávní recepce či právo na vzdělání.

Další příspěvky se věnují Antonínu Mandlovi, abrahámovské tradici
v listě Galaťanům, myšlení portugalského filozofa Sebastiana Cauta a
epistemologii. Součástí čísla jsou recenze a zprávy.

Bližší  informace lze získat na adrese www.theologica.cz. Časopis je možné si
objednat v knihovně Katolické teologické fakulty UK nebo v Nakladatelství Karolinum. Jednotlivé články jsou přístupné i online.