Co je zde nového

Finanční podpora zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy

 
Picture of Tourková Kateřina
Finanční podpora zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy
by Tourková Kateřina - Středa, 7 květen 2014, 1:30
 

Milí studenti,

Rádi bychom vás informovali o možnosti finanční podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy, kterou dle opatření rektora 7/2013 (a přílohy opatření) a na základě doporučení Sociální komise Akademického senátu UK poskytuje rektor UK prof. Tomáš Zima.

Podpora může být určena jak na jednorázové akce, tak i na institucionální podporu pro studentské spolky. Lze žádat o podporu jednorázovou nebo pravidelnou. Žádosti o jednorázovou podporu se podávají nejpozději do 2. ledna, 2. května, 15. září a 15. listopadu kalendářního roku. Žádosti o pravidelnou podporu se podávají nejpozději do 2. ledna, 2. května a 31. srpna kalendářního roku. Pokud žádáte o finanční podporu již proběhnuvší akce, žádost o jednorázovou podporu musí být podána nejpozději do 60 dnů ode dne jejího ukončení, nejpozději však do 15. listopadu daného roku.

Žádost o finanční podporu se podává v listinné podobě k rukám J. M. pana rektora a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu zajmova-cinnost@ruk.cuni.cz. Veškeré informace včetně odkazů na aktuální univerzitní legislativu naleznete na stránkách Akademického senátu UK – konkrétně pod odkazem:  http://www.cuni.cz/UK-5695.html.