Co je zde nového

Nabídka studijního pobytu na Universität Wien

 
Picture of Rolfová Eliška
Nabídka studijního pobytu na Universität Wien
by Rolfová Eliška - Pátek, 16 květen 2014, 2:50
 

Studenti UK FHS se mohou hlásit na krátkodobý pobyt (21 dní – 2 měsíce) v ak. roce 2014/15 na Universität Wien (Institut für Sozialethik) za účelem studia a výzkumu zaměřeného na přípravu disertační/diplomové práce.
 
Nabídka je určena zejména studentům doktorského studijního oboru Aplikovaná etika, hlásit se však mohou také studenti jiných doktorských nebo magisterských oborů, jejichž disertační/diplomová práce souvisí se zaměřením partnerského pracoviště. Vybraní studenti získají stipendium programu CEEPUS na pokrytí výdajů spojených s dopravou, ubytování a stravou.
 
Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení UK FHS: 9. června 2014 (12:00)
 
Požadované materiály:

  • studijní plán/záměr v AJ/NJ a ČJ (max. 1 strana A4, v záhlaví uveďte: název a zaměření disertační/diplomové práce, preferovaný jazyk AJ/NJ, plánovaný termín pobytu)
  • strukturovaný životopis (v ČJ)
  • doporučení školitele / vedoucího diplomové práce na UK FHS (v ČJ)

 
Podepsané dokumenty lze odevzdat osobně nebo zaslat kvalitně naskenované e-mailem na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz.
 
Podrobnější informace naleznete zde.