Co je zde nového

Sbírka na vydání knihy

 
Picture of Pincová Eliška
Sbírka na vydání knihy
by Pincová Eliška - Úterý, 8 červenec 2014, 2:38
 

Vážení kolegové – studenti i učitelé,

Archeologický ústav AV ČR v Praze v posledních letech vydal dvě monografie, vzniklé na základě mnohaletého archeologického a historického bádání na Vyšehradě v Praze. První svazek nese jméno Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla, druhý Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince. Obě knihy jsou součástí trilogie, již má doplnit třetí díl, který ponese název Knížecí a královská Akropole na Vyšehradě. Obě předchozí publikace jsou krásné, bohatě vybavené fotografiemi dobových maleb, rytin, archeologických nálezů, map, ilustracemi, dokumenty a doprovozené zajímavým slovem, a poznatky z období raného a vrcholného středověku. Třetí část trilogie se věnuje vládě Přemyslovců, zejména období prvního českého krále Vratislava II, ale i vzniku a existenci Královské kapituly sv. Petra a Pavla, jež je přímo závislá na papeži a která existuje od roku 1070 do dnešních časů. První dvě publikace byly vydány díky převážné podpoře Ministerstva kultury ČR a Grantové agentury ČR. Vydání třetího svazku je ale oproti předchozím převážné závislé na dárcovské sbírce. Byli jsme požádáni o darování finančního příspěvku k vydání knihy, což jsme udělali. Chtěli bychom rozšířit povědomí o této potřebě mezi další lidi, proto si dovolujeme oslovit i vás prostřednictvím  fakultního Moodlu a doufáme, že se mezi Vámi najde někdo s porozuměním pro tuto finanční nouzi.

Pro případ, že se rozhodnete k darování peněžního obnosu, máme k dispozici formulář dárcovské smlouvy a případné další informace. Napište, odpovíme.

 Za pochopení děkujeme                                             Eliška a Zdeněk Pincovi