Co je zde nového

Konference Logos kai Theos v Ostravě 1.9. - 2.9.

 
Picture of Šustková Tereza
Konference Logos kai Theos v Ostravě 1.9. - 2.9.
by Šustková Tereza - Úterý, 19 srpen 2014, 11:03
 

Katedra filozofie FF Ostravské univerzity v Ostravě

Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu

Centrum pro studium středověké společnosti a kultury – VIVARIUM FF OU

 

Vás srdečně zvou na konferenci

ΛογοςκαιΘεος

 

Ostrava, 1.–2. 9. 2014

 

 

Konference je otevřena všem zájemcům o Aristotelovo dílo a jeho myšlenkové dědictví z řad akademických pracovníků, studentů i dalších příznivců tohoto myslitele. Záměrem naší konference je společně se zamyslet nad Aristotelovými tezemi o teologii a nad jejich zakotvením v úvahách o rozumu, vědění a dosahování poznání pomocí odhalování prvotních příčin, podstat a počátků; dále pak nad mnohočetnými vlivy, které Aristotelova tvrzení vyvolala v průběhu dalších staletí při tázání se na tyto či příbuzné otázky. Náš zájem bude dále soustředěn na Aristotelovu logiku (či logiku aristotelské tradice), popř. metodologii vědy, která je její nedílnou součástí. Jelikož tato témata mají v Aristotelově díle mnohé návaznosti a vzájemná prolnutí, budeme preferovat zvláště takové příspěvky, které se budou zabývat nejrůznějšími vzájemnými přesahy či relacemi, případně možné průsečíky alespoň naznačí.

 

Harmonogram:

-            Názvy a abstrakty svých příspěvků nám zašlete nejpozději do 30. července 2014 na e-mailovou adresu: Mgr.Filip.Svoboda@gmail.com.

Délka příspěvků je stanovena na 20 minut, abstrakt očekáváme v rozsahu cca 1000 znaků.

-            Nejpozději do 7. srpna 2014 bude přihlášeným účastníkům zaslána informace o přijetí jejich konferenčního příspěvku.

-            Nejpozději do 24. srpna bude vytvořen program konference, který bude všem rozeslán, včetně informací o možnostech ubytování atp.

 

V případě většího množství zajímavých a podnětných příspěvků s tematickou návazností bude zvážena možnost jejich souborného publikování.

 

Na setkání s Vámi se těší

 

Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D.

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.

Mgr. Filip Svoboda

 

Ostrava, Filozofická fakulta OU v Ostravě, Reální 5, 701 03 Ostrava