Co je zde nového

Nabídka studijního pobytu na Universität Wien v rámci programu CEEPUS

 
Picture of Rolfová Eliška
Nabídka studijního pobytu na Universität Wien v rámci programu CEEPUS
by Rolfová Eliška - Pondělí, 29 září 2014, 11:29
 

Studenti FHS se mohou hlásit na krátkodobý pobyt (21 dní – 2 měsíce) v LS ak. roku 2014/15 na Universität Wien (Institut für Sozialethik) za účelem studia a výzkumu zaměřeného na přípravu disertační/diplomové práce.

Nabídka je určena zejména studentům doktorského studijního oboru Aplikovaná etika, hlásit se však mohou také studenti jiných doktorských nebo magisterských oborů, jejichž disertační/diplomová práce souvisí se zaměřením partnerského pracoviště. Vybraní studenti získají stipendium programu CEEPUS na pokrytí výdajů spojených s dopravou, ubytování a stravou.

Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 16. října 2014 (12:00).

Požadované materiály: 

  • studijní plán/záměr v AJ/NJ a ČJ (max. 1 strana A4, v záhlaví uveďte: název a zaměření disertační/diplomové práce, preferovaný jazyk AJ/NJ, plánovaný termín pobytu)

  • strukturovaný životopis (v ČJ)

  • doporučení školitele / vedoucího diplomové práce na FHS (v ČJ)

Podepsané dokumenty lze odevzdat osobně nebo zaslat kvalitně naskenované e-mailem na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz.

Podrobnější informace naleznete zde.