Co je zde nového

Mezinárodní workshop: Procedurálně rovni? Praxe osvícenských reforem a egalitarizace společnosti (1750-1850)

 
Picture of Tourková Kateřina
Mezinárodní workshop: Procedurálně rovni? Praxe osvícenských reforem a egalitarizace společnosti (1750-1850)
by Tourková Kateřina - Čtvrtek, 2 říjen 2014, 10:56
 

V pátek 17. října 2014 pořádá Katedra obecné antropologie FHS UK v rámci grantu GA ČR P410-13-31322S mezinárodní workshop Procedurálně rovni? Praxe osvícenských reforem a egalitarizace společnosti (1750-1850). Jeho hlavním tématem je dopad státněosvícenských reforem a nových administrativních technik na sociální (ne)rovnost.

Pracovními jazyky workshopu budou angličtina a francouzština. Akademická veřejnost je srdečně zvána, vzhledem k omezené prostorové kapacitě však prosíme o nahlášení účasti na adresu pavel.himl@fhs.cuni.cz.

Program workshopu, abstrakty příspěvků a bližší informace naleznete zde: http://www.fhs.cuni.cz/antropologie/workshop-equal-under-procedure/