Co je zde nového

Fond mobility UK: aktuální uzávěrka pro podávání žádostí o finanční příspěvek

 
Picture of Rolfová Eliška
Fond mobility UK: aktuální uzávěrka pro podávání žádostí o finanční příspěvek
by Rolfová Eliška - Středa, 21 leden 2015, 4:17
 

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. O příspěvek mohou žádat magisterští a doktorští studenti FHS (pouze prezenční formy studia), a to na: 

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

  • vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí. 

Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 5. 3. 2015, 12:00.

Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS předložit formulář žádosti o podporu (ke stažení zde) a požadované přílohy (jejich seznam viz příslušná žádost o podporu).

Podrobné informace naleznete zde a zde.