Co je zde nového

Vzkaz Zdeňka Pince

 
Picture of Pincová Eliška
Vzkaz Zdeňka Pince
by Pincová Eliška - Neděle, 15 únor 2015, 1:06
 

Moji milí!

 Moc všem děkuji, že jste mi pomohli přežít další kulaté narozeniny. Ti, kdož ve středu přišli sázet strom, se vesměs shodli v tom, že se akce docela povedla. Dík si zaslouží i ti, kteří nepřišli, jinak bychom se nevešli a nebylo by možná co pít. Dík patří samozřejmě i těm, kdož nedodrželi zadání a přinesli dary, většinou nebyly danajské, alespoň prozatím se zdá. Pro mne je důležité, že byla zachována určitá míra, takže zahanbení obdarovaného bylo menší než radost.

V každém případě mi setkání dodalo chuť do života a snad i sílu pro smíření se s dalšími roky, které teď už zase nezadržitelně plynou, proto prosím chápejte následující řádky jako poděkování za to, že jste na mne hodnější, než si zasluhuji.

Zítra začíná letní semestr 2015 a já bych chtěl několika větami komentovat svůj program v něm.

Moje vyučovací dny se nemění, v běžném týdnu přednáším dvakrát, v pondělí a v pátek, jednou za dva týdny se v neděli koná Nedělní škola od 11:00 do cca půl šesté v místnosti 2080 počínaje 22. únorem.

V pondělí přednáším Kořeny evropské tradice, od 8:00 s indikací II. v místnosti 1034, od 12:30 s indikací III. v místnosti 1036, v pátek je dvojitá přednáška od 8:00 do 10:50 v místnosti 2080 s indikací Oikouménou časem a prostorem III. a IV. Nenechte se, prosím, zmást tím, že program mých dvou přednáškových cyklů se mění rok od roku a není vždy v souladu se synopsí. To je dáno tím, že se pokouším vtěsnat vždy zhruba do tří let motivy duchovních dějin různých epoch a civilizací. Moje ambice je v těchto výkladech nikoli vědecká a cílem není představit svůj badatelský přínos. Zajímají mne souvislosti, shody a rozdíly a ambice je, s prominutím, hermeneutická, tedy snaha o porozumění a jeho zprostředkování.

Letos budeme pokračovat v ranním běhu Kořenů ve výkladech osového věku, především s důrazem na řecké archaické a klasické myšlení a jeho konfrontaci s myšlením starozákonním. V tomto bloku bude méně vhledů do motivů staré Indie a Číny než v podzimním cyklu. V odpoledním programu budeme ekumeničtější, budeme se pohybovat v prvních stoletích křesťanského letopočtu v rámci  původní oikoumény říší římské, parthské, kušánské a čínské a jejich následovníků, tak abychom se během výkladu propracovali co nejdále za rok 500 n.l.

V pátek budeme pokračovat ve výkladech podzimního semestru, a to výkladem období rokoka a osvícenství. Důležitou součástí těchto výkladů je také seminář Propedeutika, hermeneutika, rétorika, v pátek od 14:30 v místnosti 6021, tam budeme seminární formou pokračovat v přípravě internetových učebních pomůcek pro epochu baroka a osvícenství. Organizačně budou mít tento program na starosti Eliška Pincové a supervizorky bc. Dana Léwová a Mirka Havelková. Zatím se tam však přihlásilo velmi málo zájemců, což bude naše snahy limitovat. Ještě se to však dá docela dobře změnit.

Nedělní škola bude pokračovat v přípravných kursech pro atestace z filosofie, kde má hlavní slovo mgr. Martin Charvát (11:00 až cca 12:30), v historické části budeme probírat dějiny komunismu v intencích knihy britského historika Archie Browna.

Z odstupu je doufám patrné, že kursy se prolínají a vzájemně doplňují. Nedělní škola je určena především pro kombinované studenty, ale hodí se velice i pro studenty presenční formy studia, kteří si chtějí studium užít. Jak využít body získané v rámci kursů a NŠ rád zájemcům vysvětlím osobně, zde s tím nebudu zdržovat, ostatně je to zájemcům známo, protože pravidla se již několik let neměnila.

Tak to je asi pro dnešek všechno. Jen chci dodat, že už se těším, a to přeji i Vám a aby nám to vydrželo.

S přátelským pozdravem

doc. PhDr. Zdeněk Pinc