Co je zde nového

Představení kandidátky na funkci děkanky FHS UK Marie Pětové

 
Picture of Tourková Kateřina
Představení kandidátky na funkci děkanky FHS UK Marie Pětové
by Tourková Kateřina - Pondělí, 16 únor 2015, 10:37
 

Akademický senát Fakulty humanitních studií UK si vás dovoluje pozvat na představení kandidátky na funkci děkanky FHS UK Ing. arch. Mgr. Marie Pětové, Ph.D., ve středu 25. 2. 2015 od 16:00 hod. v míst. č. 2080 Jinonicích.

Představení kandidátky a jejího programu se uskuteční za účasti děkana FHS UK doc. Ladislava Benyovszkého a členů Akademického senátu fakulty.