Co je zde nového

Řízená evakuace v pondělí 23.2.2015

 
Picture of Šustková Tereza
Řízená evakuace v pondělí 23.2.2015
by Šustková Tereza - Pátek, 20 únor 2015, 1:48
 

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k tomu, že Fakulta sociálních věd UK, s níž sdílíme jinonický areál, obdržela ve středu odpoledne anonymní emaily hrozící umístěním výbušniny v některé z budov FSV v pondělí 23. 2. 2015 v 15:30 hodin a rozhodla se z bezpečnostních důvodů evakuovat mj. areál UK v Jinonicích, dovoluji si Vás jménem děkana FHS UK Ladislava Benyovszkyho požádat, abyste v pondělí 23. 2. 2015 po 15:00 hodině přerušili výuku, práci či studium a nejpozději od 15:20 počkali venku před fakultní budovou. Od 15:40 je možný návrat do fakultních prostor.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Studijní oddělení FHS UK

 

Níže naleznete prohlášení děkana FSV UK Jakuba Končelíka.

 

Upozornění zaměstnancům a studentům jinonického areálu  

 

Vážení zaměstnanci, milí studenti,

obdrželi jsme ve středu odpoledne anonymní emaily hrozící umístěním výbušniny v některé z budov naší fakulty. Na základě této hrozby Policie ČR všechny budovy prohledala a žádné nebezpečí nenalezla. Vzhledem k tomu, že hrozba byla směřována na příští pondělí 23. 2. 2015 na 15:30 hodin, rozhodli jsme se pro jistotu všechny fakultní budovy v časovém rozmezí od 15:20 do 15:40 hodin z bezpečnostních důvodů evakuovat.

Prosíme proto pedagogy, zaměstnance fakulty i studenty, aby v pondělí 23. 2. 2015 po 15:00 hodině přerušili výuku, práci či studium a nejpozději od 15:20 počkali venku před fakultními budovami. Od 15:40 je možný návrat do fakultních prostor.

Omlouváme se vám všem za komplikace, ale považujeme tuto preventivní evakuaci za nezbytnou. Děkujeme za spolupráci a věříme, že tato mimořádná událost nenaruší běh vašich dní.

 

S pozdravem

Jakub Končelík

 

Notification to the staff and students at the FSV UK

 

Dear Employees, Dear Students,

 

On Wednesday February 18, 2015 in the afternoon we received anonymous emails threatening with the placement of an explosive in one of the buildings of our faculty. Pursuant to this threat the Police of the Czech Republic searched all the buildings and did not detect any danger. As the threat was directed for next Monday February 23, 2015 for 3.30pm we have decided for security reasons to evacuate all the faculty buildings in the timeframe of 3.20-3.40 pm, just to be on the safe side.

We kindly ask all the teachers, employees of the faculty as well as students on Monday February 23, 2015 after 3pm  to interrupt their classes, work or studies and no later than at 3.20pm wait outside the faculty buildings. The return to the faculty buildings will be possible from 3.40pm.

We would like to apologize for any arising complications; however, we consider this preventive evacuation to be necessary. Thank you kindly for your cooperation and we believe that this emergency event will not disturb the course of your days.

 

Yours Sincerely,

Jakub Končelík