Co je zde nového

Soutěž "Co vím o Ázerbájdžánu"

 
Picture of Tourková Kateřina
Soutěž "Co vím o Ázerbájdžánu"
by Tourková Kateřina - Úterý, 24 únor 2015, 1:29
 

Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky

Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky

Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze

ve spolupráci s

Centrem ázerbájdžánských a kaspických studií při ÚBVA FF Univerzity Karlovy v Praze

Meridian International School in Prague

vyhlašují soutěž s názvem:

“Co vím o Ázerbájdžánu?” 

Způsobilost

Soutěže se mohou účastnit pouze občané České republiky následujících skupin:

Studenti středních škol (14-18 let)

Studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia českých vysokých škol (19-29 let)

Požadavky

Esej nesmí přesáhnout 2500 slov (8 normostran) a musí být podána v českém nebo anglickém jazyce (Arial 12)

Termín podání

Esej musí být podána do 15. května 2015 ve formátu pdf na e-mailovou adresu:

jana.gombarova@ff.cuni.cz (II. skupina vysokoškolských studentů)

nebo efendi@azembassy.cz

Zároveň s esejí je třeba zaslat následující dokumenty:

-          Přihláška (v příloze)

-          Životopis

-          Kopie pasu a občanského průkazu

 

Cena pro vítěze

10 vítězů soutěže bude oceněno 7-10denním zájezdem do Ázerbájdžánu (v druhé polovině roku 2015), v rámci něhož se zúčastní speciálního kulturního a vzdělávacího program. Vítězové budou vybráni komisí specialistů.

Při hodnocení bude brán zvláštní zřetel na užívání citací, odkazů, historických zdrojů a přesnost faktografie.

Témata eseje:

- Ázerbájdžán – místo, kde se setkává Východ se Západem

- Dějiny a kultura Ázerbájdžánu

- Umění Ázerbájdžánu

- Hospodářský rozvoj soudobého Ázerbájdžánu

- Strategie využití ropy a plynu v Ázerbájdžánu

- Arménsko-Ázerbájdžánský konflikt o Náhorní Karabach. 

V rámci soutěže je možné, aby si studenti zvolili jakékoli jiné téma týkající se Ázerbájdžánu související s jejich zájmem a odborným zaměřením.

Kontakt

Pro více informací se obracejte na PhDr. Jana Gombárová, Ph.D.:

jana.gombarova@ff.cuni.cz   

nebo

Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze                         

tel.:+420 246 032 431

+420 246 032 427

 fax:+420 246 032 423 
 e-mail: efendi@azembassy.cz

www.azembassy.cz
Na Zátorce 783/17

Praha 6, 160 00         

Česká republika