Co je zde nového

Prezentace nové knihy prof. Jiřího Peška: Setkání s Klio. Role historiografie soudobých dějin pro společnost a politiku

 
Picture of Tourková Kateřina
Prezentace nové knihy prof. Jiřího Peška: Setkání s Klio. Role historiografie soudobých dějin pro společnost a politiku
by Tourková Kateřina - Pondělí, 16 březen 2015, 2:52
 

Vážené dámy a pánové,

koncem loňského roku vyšla v Nakladatelství Academia kniha Jiřího Peška Setkávání s Klio. Studie z dějin dějepisectví. Tématem tohoto svazku jsou dějiny českého a německého dějepisectví soudobých dějin ve 20. století, resp. v současnosti. Autor se ptá po otázkách, které si kladou dějepisci této epochy, po tematickém zaměření jejich práce, ale i po tom, do jaké míry mají jejich studie význam a smysl pro soudobou společnost jejich země i celé Evropy. Dokáží historikové inspirovat a dovést moderní českou nebo např. německou společnost k závažné a produktivní sebereflexi? Jestli – občas - ano, co je pak toho podmínkou? Jestli – nejednou bohužel - nikoliv, proč tedy ne, resp. jaký je pak smysl a cíl bádání o dějinách epochy žití nás, našich rodičů a prarodičů?  Je dialog se společností cílem práce historiků? Nebo jim hrozí při pokusu o otevření se veřejnosti démon služebnosti politice, médiím, mase, chtivé hrdinských či skandálních příběhů? Je tedy historiografie soudobých dějin pro společnost „praktická“ věda? Nebo má tento směr vědeckého výzkumu raději důstojně zůstat uzavřen do sebe s tím, že veřejnost ho bude – tam, kde se jeho produkce stane podkladem pro televizní či filmové převyprávění - vnímat jako zdroj sice speciální, ovšem mnohdy barvité zábavy?

Tento soubor otázek si nepoložil jen autor knihy, v níž se pokusil o setkávání s múzou historiků Klio, ale klade si ji také čtveřice hostí, které jsme si dovolili pozvat k diskusnímu stolu. Za vedení historičky Svatavy Rakové tak s Jiřím Peškem bude sociolog, filosof a historik Miloš Havelka, historik a antropolog Jan Horský a sociolog a politolog Nicolas Maslowski diskutovat o tom, jakou roli z hlediska jejich speciální odborné kompetence hraje historiografie a šíře reflexe soudobých dějin pro českou i evropskou společnost a politiku.

K posezení nad knihou Setkávání s Klio, především však k posluchačské i aktivní účasti na diskusi o tématu právě dnes „proklatě přítomných“ dějin nedávné doby Vás zve Nakladatelství Academia spolu s Fakultou humanitních studií UK, jejíž děkan, doc. Ladislav Benyovszky převzal nad akcí záštitu.

Setkáme se v útulné kavárně v prvém patře knihkupectví Academia na Václavském náměstí č. 34 v pondělí 30. března 2015 o páté hodině odpolední.