Co je zde nového

Výběrové řízení: vědecký pracovník/vědecká pracovnice Oddělení výzkumu 1945–1989

 
Picture of Tourková Kateřina
Výběrové řízení: vědecký pracovník/vědecká pracovnice Oddělení výzkumu 1945–1989
by Tourková Kateřina - Úterý, 5 květen 2015, 10:00
 

Ústav pro studium totalitních režimů

vyhlašuje dne 27. 4. 2015

výběrové řízení na obsazení pracovních míst:

 

vědecký pracovník/vědecká pracovnice Oddělení výzkumu 1945–1989,

práce na dokumentačně-rešeršní činnosti

 

Hledáme až 5 nových schopných kolegů na zkrácený úvazek. Jedná se o rešeršní a ověřovací činnost s následným přepisem zjištěných údajů do databáze.

Místo výkonu práce: Praha, pracovní zařazení: redaktor, novinář, platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů, termín nástupu: dle dohody, nástup je však možný i ihned, pracovní poměr: na dobu určitou (do 31. 12. 2015) s možností změny na dobu neurčitou, zkušební doba: tříměsíční, rozsah úvazku 0,3 (nebo dle dohody).

Požadavky na uchazeče:

  • SŠ vzdělání; pozice je vhodná zejména pro studenty VŠ oboru historie, archivnictví a příbuzných oborů;
  • základní orientace v poválečných dějinách ČSR/ČSSR (především v ohledu územně-správních reforem);
  • dobrá kritická recepce pramenů a schopnost analytického myšlení;
  • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971);
  • dále požadujeme pečlivost, systematičnost, dobré organizační schopnosti, znalost práce na PC.

Přínosy pro uchazeče:

  • po zaškolení dobrá orientace v pramenech ABS k organizaci MV včetně specifické typologie (rozkazy ministrů, tarifikační tabulky, kádrové materiály příslušníků);
  • získání vědomostí o průběžném vývoji MV a jeho úkolech, šíři záběru a změnách v klíčových obdobích (1948/1950/1953/1968-69/1972-74/1989). Druhotně pak získání širokého povědomí o postavení MV v rámci mocenských struktur komunistického Československa a jeho proměňující se postavení;
  • v případě dobrých výsledků možnost další spolupráce s ÚSTR.

Přihlášky do výběrového řízení s Vaším životopisem, motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení je nutné doručit nejpozději 1. 6. 2015 (včetně) na emailovou adresu: <strong>personalni@ustrcr.cz</strong> (Ing. Vendula Burdová).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat na inzerovanou pozici žádného z uchazečů.

Vyhlašovatel provede skartaci osobních údajů neúspěšných uchazečů.