Co je zde nového

Prohlášení děkana FHS UK

 
Picture of Tourková Kateřina
Prohlášení děkana FHS UK
by Tourková Kateřina - Čtvrtek, 7 květen 2015, 4:00
 

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze jednoznačně podporuje postoj rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., v záležitosti prezidentova odmítnutí jmenovat profesorem doc. PhDr. Jiřího Fajta, Ph.D., doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc., a doc. PhDr. Jana Eichlera, CSc, jejichž jmenovací řízení proběhla podle všech zákonných norem a předpisů, kterým jmenovací řízení podléhá. Trváme na tom, aby prezident republiky respektoval samosprávu vysokých škol a principy akademické svobody.

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK

 

V Praze dne 7. 5. 2015