Co je zde nového

Cyklus konferencí věnovaný stoletému výročí první světové války "Léta do pole okovaná 1914–1918"

 
Picture of Tourková Kateřina
Cyklus konferencí věnovaný stoletému výročí první světové války "Léta do pole okovaná 1914–1918"
by Tourková Kateřina - Úterý, 12 květen 2015, 3:30
 

Vojenský historický ústav Praha představuje cyklus konferencí věnovaný stoletému výročí první světové války "Léta do pole okovaná 1914–1918" a vyzývá k zasílání příspěvků pro druhé mezinárodní setkání "1915 – noví nepřátelé, nové výzvy", jež se uskuteční 22.–24. září 2015 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Sněmovní 1, Praha 1.

Zápolení roku 1914 již v mnohém naznačilo, jak jiná bude tato válka. Bojující armády i státy stále více pohlcovalo vzájemné soupeření provázené hledáním důmyslných prostředků – taktických i technických – ke zdolání nepřátel. Aktéři se ocitli ve vleku konfliktu, který se z fronty přelil do zázemí, kde jeho ničivá náruč sevřela celou společnost.

Nepřibyli jen další nepřátelé na bojištích, válku provázelo více a více jevů nepřátelských lidskému žití. A tyto poměry stavěly zúčastněné státy a jejich obyvatele ve všech rovinách existence před výzvy do té doby nepoznané.

V pořadí druhá konference cyklu se zaměří na dění roku 1915 a opět se prostřednictvím širokého spektra příspěvků z pohledu různých vědních disciplín pokusí načrtnout obraz dalšího válečného roku.

Prosíme o zaslání anotací příspěvků spolu s krátkým životopisem autora nejpozději do 20. června 2015 na adresu: konference@vhu.cz.

VHÚ Praha si vyhrazuje právo sestavit program konference na základě množství a struktury došlých příspěvků. Přednesené příspěvky budou vydány v samostatné publikaci.

Jazyky konference: čeština, angličtina, němčina.