Co je zde nového

Cyklus konferencí věnovaný stoletému výročí první světové války "Léta do pole okovaná 1914–1918"

 
Obrázek: Tourková Kateřina
Cyklus konferencí věnovaný stoletému výročí první světové války "Léta do pole okovaná 1914–1918"
autor Tourková Kateřina - Úterý, 12. květen 2015, 15.30
 

Vojenský historický ústav Praha představuje cyklus konferencí věnovaný stoletému výročí první světové války "Léta do pole okovaná 1914–1918" a vyzývá k zasílání příspěvků pro druhé mezinárodní setkání "1915 – noví nepřátelé, nové výzvy", jež se uskuteční 22.–24. září 2015 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Sněmovní 1, Praha 1.

Zápolení roku 1914 již v mnohém naznačilo, jak jiná bude tato válka. Bojující armády i státy stále více pohlcovalo vzájemné soupeření provázené hledáním důmyslných prostředků – taktických i technických – ke zdolání nepřátel. Aktéři se ocitli ve vleku konfliktu, který se z fronty přelil do zázemí, kde jeho ničivá náruč sevřela celou společnost.

Nepřibyli jen další nepřátelé na bojištích, válku provázelo více a více jevů nepřátelských lidskému žití. A tyto poměry stavěly zúčastněné státy a jejich obyvatele ve všech rovinách existence před výzvy do té doby nepoznané.

V pořadí druhá konference cyklu se zaměří na dění roku 1915 a opět se prostřednictvím širokého spektra příspěvků z pohledu různých vědních disciplín pokusí načrtnout obraz dalšího válečného roku.

Prosíme o zaslání anotací příspěvků spolu s krátkým životopisem autora nejpozději do 20. června 2015 na adresu: konference@vhu.cz.

VHÚ Praha si vyhrazuje právo sestavit program konference na základě množství a struktury došlých příspěvků. Přednesené příspěvky budou vydány v samostatné publikaci.

Jazyky konference: čeština, angličtina, němčina.