Co je zde nového

Prohlášení AS FHS UK

 
Picture of Tourková Kateřina
Prohlášení AS FHS UK
by Tourková Kateřina - Úterý, 19 květen 2015, 9:54
 

AS FHS UK přijal na svém zasedání 14. května 2015 jako usnesení č. 281 toto prohlášení:

AS FHS UK plně sdílí postoj rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., k oznámení prezidenta ČR nejmenovat doc. PhDr. Jiřího Fajta, Ph.D., doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc., a doc. PhDr. Jana Eichlera, CSc, profesory. Titul profesora je akademickou hodností, jmenovací řízení proběhla podle platné legislativy. Rozhodování o udělení akademické hodnosti není osobní věcí představitele státu. Je součástí akademických svobod a prezident v celém procesu pouze symbolizuje společenskou vážnost, kterou mají tituly představovat.