Co je zde nového

Vyhlášení 14. ročníku soutěže Česká hlava

 
Picture of Šustková Tereza
Vyhlášení 14. ročníku soutěže Česká hlava
by Šustková Tereza - Pátek, 22 květen 2015, 11:42
 

Milé studnetky, milí studenti,

Česká hlava ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje již 14. ročník nejprestižnější soutěže pro vědce, techniky
a vysokoškolské studenty – Česká hlava 2015. Laureátům cen v jednotlivých kategoriích bude předáno finanční
ocenění v celkové výši 1 440 000 Kč. Do soutěže může nominovat kandidáta jak instituce, tak i jednotlivci a to na
základě podkladů, které vyžaduje statut. Národní cenu vlády Česká hlava uděluje laureátům vláda ČR a to na základě
svého usnesení. V ostatních kategoriích rozhoduje odborná porota.

Uzávěrka nominací je 30. června 2015! Více podrobností o statutu a podmínkách nominace najdete na www.ceskahlava.cz

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 2015

NÁRODNÍ CENA VLÁDY ČESKÁ HLAVA
za celoživotní přínos vědeckému oboru
finanční odměna 1 000 000 Kč

CENA INVENCE
za objev nebo mimořádný počin uskutečněný
v posledních několika letech v oblasti základního nebo
aplikovaného výzkumu, či za technologickou inovaci
s přihlédnutím k perspetivě využitelnosti v praxi
finanční odměna 300 000 Kč

CENA DOCTORANDUS - TECHNICKÉ VĚDY
za nejvýraznější počin studenta doktorandského studia
finanční odměna 70 000 Kč

CENA DOCTORANDUS - PŘÍRODNÍ VĚDY
za nejvýraznější počin studenta doktorandského studia
finanční odměna 70 000 Kč

CENA INDUSTRIE
za nejlepší výrobkovou či technologickou inovaci
učiněnou na území ČR v posledních letech