Co je zde nového

Nová platforma studentů Univerzity Karlovy "Studentské hnutí za solidaritu"

 
Picture of Tourková Kateřina
Nová platforma studentů Univerzity Karlovy "Studentské hnutí za solidaritu"
by Tourková Kateřina - Úterý, 20 říjen 2015, 3:44
 

Vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vám zprostředkovat informaci o nové platformě studentů Univerzity Karlovy "Studentské hnutí za solidaritu", které si klade za cíl konkrétní pomoc uprchlíkům a hlubší obeznámení společnosti se související problematikou. "Jednou z důležitých funkcí univerzity je vyjadřovat se ke společenským otázkám a otevírat prostor racionální diskuzi. Současná uprchlická krize je tématem natolik zásadním, že participace akademické obce na jejím řešení je podle našeho názoru naprosto nezbytná. Jako studenti tedy cítíme povinnost v současné situaci nezůstat sedět a jen tiše přihlížet. Imatrikulačním slibem jsme se zavázali k dodržování humanistické a demokratické tradice. Mnoho studentů se již na pomoci podílí, ať už ve formě finančních či materiálních sbírek, výjezdů do krizových oblastí nebo výuky českého jazyka a dalších prospěšných aktivit. Tuto jejich aktivitu bychom nyní rádi propojili, podpořili a rozšířili", zdůrazňují studenti.
Veškeré informace o plánovaných aktivitách a akcích hnutí naleznete zde: https://www.facebook.com/studentskehnutizasolidaritu