Co je zde nového

Fond mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek

 
Picture of Rolfová Eliška
Fond mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek
by Rolfová Eliška - Středa, 20 leden 2016, 3:19
 

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. O příspěvek mohou žádat magisterští a doktorští studenti FHS (pouze prezenční formy studia), a to na:


  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,
  • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 3. 3. 2016, 12:00.


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS předložit formulář žádosti o podporu (ke stažení zde; podpis děkana na formuláři zajišťuje zahr. oddělení) a požadované přílohy (jejich seznam viz příslušná žádost o podporu).


Podrobné informace naleznete zde a zde.