Co je zde nového

Přípravné semináře k výběrovým řízením do institucí EU - informace pro studenty a absolventy

 
Picture of Bargel Robert
Přípravné semináře k výběrovým řízením do institucí EU - informace pro studenty a absolventy
by Bargel Robert - Středa, 3 únor 2016, 4:37
 

Nabídka seminářů k přípravě na výběrová řízení do institucí EU (tzv. EPSO testy), do kterých se mohou hlásit všichni občané České republiky s minimálně bakalářským titulem a dobrou znalostí angličtiny nebo francouzštiny.


Přípravu občanů ČR na EPSO testy podporuje Vláda České republiky v souladu se Strategií podpory Čechů v institucích EU. Zvláštní pozornost je pak věnována studentům a absolventům širokého spektra studijních oborů, kteří se mohou profesně uplatnit v institucích EU.

Semináře zaměřené na přípravu na 1. kolo EPSO testů  budou pořádány

- 15.2.2016 v Praze od 8,30 hod. ve Velkém sále Černínského paláce,

- 16.2.2016 v Olomouci od 9,00 hod. na Filosofické fakultě Univerzity Palackého

a

- 18.2.2016 v Plzni od 9,00 hod. na Fakultě filosofické ZČU.

V příloze připojené pozvánky na semináře je možné rozeslat studentům, absolventům a dalším případným zájemcům v elektronické formě nebo také vytisknout a tak umožnit i klasickou formu zveřejnění vyvěšením na nástěnky jednotlivých fakult, kateder atp.

Pro úplnost i zde uvádíme, že

zájemci o seminář v Praze potvrzují účast do 12.2.2016 na adrese da@mzv.cz,

zájemci o seminář v Olomouci potvrzují účast do 14.2.2016 na adrese eurocentrum.olomouc@euroskop.cz,

zájemci o seminář v Plzni potvrzují účast do 16.2.2016 na adrese eurocentrum.plzen@euroskop.cz.


Účast na seminářích je bezplatná. Výdaje na přepravu na místo konání seminářů nesou zájemci sami.