Co je zde nového

Festival humanity a solidarity

 
Picture of Tourková Kateřina
Festival humanity a solidarity
by Tourková Kateřina - Pátek, 8 duben 2016, 2:46
 

English version below.


Vážené kolegyně a vážení kolegové,


jménem spolku Studenti FHS UK, z.s. Vás zveme na Festival Humanity a Solidarity, který jsme 1. dubna zahájili vernisáží výstavy Fotografické ohlédnutí za dobrovolnickým podzimem Martina Křivánka, Jana Tilingera a Marka Duranského. Výstavu můžete v pražském klubu Rock Café navštívit celý měsíc. V pondělí 11. dubna tematicky navážeme promítáním filmu Persepolis a následnou debatou na téma adaptace a integrace v režii Filmového klubu FHS v Jinonicích.


Hlavní večer festivalu připadne na 15. dubna od 19:00 opět v klubu Rock Café. Program otevře představení v provedení Divadla 23 pod vedením Dany Moree. K poslechu bude arabská hudba Marwana Alsolaimana ze Sýrie, energické rytmy v balkánském tempu kapel Džezvica a RajvoSa Prag Band a kousavé texty písničkáře Lukáše Buriana. Návštěvou nás poctí Létající koberec a těšit se můžete na ochutnávku syrské kuchyně od Emessa.cz.


Vstup na vernisáž a jinonické promítání je zdarma. Lístky na hlavní večer festivalu jsou k dispozici v předprodeji na www.smsticket.cz/vstupenky/6809-festival-humanity-a-solidarity nebo osobně od 4. dubna v Jinonicích za 100 Kč. Vstupné na místě v den konání akce je 130 Kč.


Výtěžek ze vstupného organizátoři věnují na pomoc lidem v uprchlickém táboře v Idomeni.


FB událost vernisáže: https://www.facebook.com/events/198403087197319/


FB událost hlavního večera: https://www.facebook.com/events/602397423247643/


FB stránky Filmového klubu: https://www.facebook.com/filmovyklub.FHS.UK/


Festival Humanity a Solidarity navazuje na každoroční ples Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Za letošní proměnou stojí myšlenka propojit kulturní událost a humanistickou tradici, ke které se fakulta hlásí.


Tématem tohoto ročníku je migrace a její ozvuky v kultuře; tedy v hudbě, divadle, fotografii a gastronomii, ale i v osobní zkušenosti dobrovolníků nejen z FHS, kteří pomáhají zvládat neutěšenou životní situaci uprchlíků na hranicích Evropské unie a v místě konfliktu.


Na organizaci výstavy se podílí Studentské hnutí za solidaritu, Studentský Majáles a Studenti FHS UK, z.s.


Za Studenty FHS UK, z.s.


Magdaléna Voldřichová


-------------------------------------


Dear Colleagues,

We would like to take this opportunity to invite you to our Festival of Humanity and Solidarity in the Rock Café Prague club.

Within the festival you can enjoy:

·         An exhibition in the upper hall. Its name is Photographic glimpse of Humanitarian work in autumn. Photographs have been available since the 1sth of April and you can see them any day at RC through the whole month. 

·         Festival of Humanity and Solidarity in Rock Café on 15th of April - main event.

Program will start with theatre Divadlo 23 under supervision of Dana Moree. You will be able to listen to: Arabic music by Syrian Marwan Alsolaiman; energetic Balkan rhythm of bands Džezvica and RajvoSa Prag Band and satirical texts of Lukáš Burian. There will be also Létající koberec (Flying carpet) and you can look forward to taste free samples of Syrian cusine form Emessa.cz.

 

The exhibition in the Rock Café is free,

Festival of Humanity and Solidarity in Rock Café is in advance at Jinonice or online for 100CZK, www.smsticket.cz/vstupenky/6809-festival-humanity-a-solidarity,

 or on the door 130CZK (15.4. only).

 

Profit of the event will be given to help Idomeni refugee camp.


FB main event:
https://www.facebook.com/events/602397423247643/

Festival Humanity and Solidarity is loosely based on previous yearly Ples (dance hall balls) of the Faculty of Humanities, Charles University. Behind this change of programme is an attempt to link together cultural event and humanistic tradition which our faculty presents.

Theme of this year´s event is migration and it´s echoes on culture; music, theatre, photographs, gastronomy, but also in the individual experience of FHS volunteers, who are helping with the sombre situation at the EU borders and in the place of conflict. 

The Festival of Humanity and Solidarity was organised by Studentské hnutí za solidaritu, Studentský Majáles and Studenti FHS UK, z.s.

On behalf of Studenti FHS UK, z.s.
Magdaléna Voldřichová