Co je zde nového

Fond mobility UK: žádosti o finanční příspěvek

 
Picture of Stehlíková Hana
Fond mobility UK: žádosti o finanční příspěvek
by Stehlíková Hana - Středa, 24 srpen 2016, 4:08
 

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. O příspěvek mohou žádat magisterští a doktorští studenti FHS (pouze prezenční formy studia), a to na:


  • studium na zahraniční univerzitě v délce jednoho až dvou semestrů,
  • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS je 27. 9. 2016 ve 12:00.


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS odevzdat formulář žádosti o podporu (ke stažení zde; podpis děkana na formuláři zajišťuje zahr. oddělení) a požadované přílohy (jejich seznam viz příslušná žádost o podporu).


Podrobné informace naleznete zde a zde.


Fond mobility