Co je zde nového

FESTIVAL KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ

 
Picture of Tourková Kateřina
FESTIVAL KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ
by Tourková Kateřina - Pátek, 2 prosinec 2016, 12:15
 

FESTIVAL KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ

6. 12. 2016

Místo konání:

Fakulta umění a designu Univerzity J. E.Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 9, aula č. 537 (4. patro) od 9:30 do 17:00

Kulturní fabrika Armaturka od 18:00

 

Co jsou kreativní průmysly? Tvoří je různorodé obory lidské činnosti, s jejichž produkty se setkáváme v každodenním životě. Festival si klade za cíl přiblížit pojem kreativní průmysly studentům vysoké školy a veřejnosti formou interaktivní konference, sestávajíci se z cyklu přednášek. První blok je zaměřen více teoreticky a druhý bude zahrnovat prezentace několika kreativních subjektů, zastupujících jednotlivá odvětví – architektura, design, kulturní produkce, hudba a vývoj videoher.

Akce je výbornou příležitostí k promyšlení potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v ústeckém regionu a nabídne poznání dosavadních zkušeností v dalších českých městech (např. Olomouc, Zlín, Ostrava). Zároveň představí zajímavé osobnosti-kreativce, kteří návštěvníkům přiblíží konkrétní příklady z praxe v jednotlivých oborech. Samotný závěr festivalu se bude konat v prostorách Armaturky, která poslouží jako poslední přednášková místnost a zároveň jako místo pro závěrečnou after party.

Festival kreativních průmyslů pořádají studenti navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v rámci studijního předmětu Prezentace uměleckého díla a je součástí Centralizovaného rozvojového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů, jež je na fakultě řešen v roce 2016.

 

Podrobný program konference s anotacemi jednotlivých příspěvků najdete na samostatném letáku a tvoří přílohu této tiskové zprávy.