Co je zde nového

Fond Mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek

 
Picture of Lowther-Harris Véronique
Fond Mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek
by Lowther-Harris Véronique - Pondělí, 26 únor 2018, 3:03
 

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. Fond mobility je určen především pro magisterské a doktorské studenty (pouze prezenční formy studia), a to na:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

  • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 14. 3. 2018, 12:00.


Více informací o Fondu mobility naleznete zde.