Co je zde nového

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově

 
Picture of Lowther-Harris Véronique
Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově
by Lowther-Harris Véronique - Úterý, 6 březen 2018, 10:39
 

Univerzita Karlova vyhlašuje novou aktivitu - Podporu internacionalizace, v rámci níž je možné žádat o finanční podporu pro následující aktivity:


  • Zahraniční mobilitu studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit školy)

  • Organizaci letních škol uskutečňovaných fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky


Uzávěrka přihlášek pro žádosti v akademickém roce 2017/18 je 31. 3. 2018.


Formulář o žádost podpory zahraniční mobility studentů je k dispozici zde, formulář o žádost podpory na organizaci letních škol naleznete zde.


Podepsané a naskenované žádosti zasílejte na adresu internacionalizace@cuni.cz. Otázky týkající se této aktivity prosím směřujte tamtéž.