Co je zde nového

Meziuniverzitní dohody Rusko

 
Picture of Lowther-Harris Véronique
Meziuniverzitní dohody Rusko
by Lowther-Harris Véronique - Středa, 1 srpen 2018, 12:40
 

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyt na Lomonosov Moscow State University v letním semestru 2018/19.

Seznam požadovaných dokumentů (v AJ nebo v RJ):

  • Vyplněná přihláška

  • Studijní plán obsahující seznam požadovaných předmětů a plánované výsledky

  • Kopie cestovního dokladu

  • CV

  • Doporučující dopis

  • Motivační dopis

  • Potvrzení o jazykové zdanotnosti (RJ)

  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (testy na TBC a HIV nejsou nutné)

Pokud jsou požadovány partnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 27.8. 2018 (12:00)

Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.