Co je zde nového

Fond mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek

 
Picture of Lowther-Harris Véronique
Fond mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek
by Lowther-Harris Véronique - Úterý, 14 srpen 2018, 10:10
 

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. Fond mobility je určen především pro magisterské a doktorské studenty (pouze prezenční formy studia), a to na:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

  • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc

Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 4. 10. 2018, 12:00.

Více informací o Fondu mobility naleznete zde.