Co je zde nového

Podpora internacionalizace na UK

 
Picture of Lowther-Harris Véronique
Podpora internacionalizace na UK
by Lowther-Harris Véronique - Středa, 26 září 2018, 1:57
 

Cílem podpory internacionalizace je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit.


Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

  • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

  • mezinárodní soutěže a mistrovství,

  • studentské konference či

  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity


Žádosti do programu lze podávat prostřednictvím interních soutěží UK, a to od 1. října do 31. října 2018.


Více informací naleznete zde a v Opatření rektora 35/2018. Případné otázky prosím směřujte na tento e-mail: internacionalizace@cuni.cz.


V této souvislosti RUK zároveň pořádá informační seminář pro studenty 1.října 2018 od 15:45 do 16:30. Pozvánka je k dispozici zde.