Co je zde nového

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK A DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FHS UK

 
Picture of Říhová Sára
VYHLÁŠENÍ VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK A DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FHS UK
by Říhová Sára - Pátek, 23 listopad 2018, 3:42
 

Volební komise AS UK společně s dílčí volební komisí AS FHS UK vyhlašují termín konání voleb do Akademického senátu UK a Akademického senátu FHS UK.

Volby do Akademického senátu UK a do Akademického senátu FHS UK se budou konat od pondělí 26. listopadu do čtvrtka 29. listopadu 2018 včetně.

Návrhy kandidátů se přijímají do pátku 16. listopadu 2018 do 11:00 hod. buď v papírové podobě na sekretariátu děkana (kancelář 5005), nebo na elektronické adrese senat@fhs.cuni.cz.


Návrhy kandidátů z řad studentů i akademických pracovníků je třeba podat s následujícími náležitostmi:

  a. 

identifikace navrhovatele (navrhovatelů),

  b. 

identifikace navrženého kandidáta (navržených kandidátů)

  c. 

a souhlas navrženého kandidáta (navržených kandidátů).

Je třeba též specifikovat, do kterého ze senátů osoba kandiduje.

Identifikací se rozumí křestní jméno, příjmení a UKČO nebo UČO.


U voleb do AS FHS UK nadto platí dle článku 4, bod 6 Volebního řádu AS FHS UK:

„Není-li po skončení lhůty podle předchozího odstavce 3 navrženo alespoň 6 akademických pracovníků a alespoň 6 studentů, vylosuje komise další osoby do tohoto počtu. Losování u akademických pracovníků probíhá ze všech akademických pracovníků fakulty, kteří jsou členy akademické obce fakulty vyjma dosud navržených kandidátů, osob, u nichž je výkon jejich stávající funkce neslučitelný s členstvím v senátu, a členů senátu, jimž po volbách funkční období nekončí. Losování v případě studentské kurie probíhá ze všech studentů vyjma dosud navržených kandidátů a členů senátu, jimž po volbách funkční období nekončí. Komise vylosované osoby bezodkladně vyzve, aby se ke kandidatuře vyjádřily. Vylosovaní se musí vyjádřit do 72 hodin. Pakliže po prvním kole losování nebude alespoň šest kandidátů z řad akademických pracovníků, kteří s kandidaturou souhlasí a alespoň šest kandidátů z řad studentů, kteří s kandidaturou souhlasí, losování se opakuje. Lhůta k vyjádření se ve druhém kole zkracuje na 24 hodin. Ve druhém kole není losováno kromě výše jmenovaných také z těch, kteří byli vylosováni v kole předchozím.“


Každý kandidát má možnost sestavit svůj volební program, který podá rovněž buď na sekretariát děkana FHS UK nebo elektronicky na adrese senat@fhs.cuni.cz nejpozději v pátek 16. listopadu 2018.


Výsledky voleb budou vyhlášeny 29. listopadu 2018.

Funkční období nově zvolených senátorů AS UK začíná 1. února 2019.

Funkční období nově zvolených senátorů AS FHS UK začíná 1. února 2019.Praha, 1. října 2018


za volební komisi AS FHS UK

Jiří Tourek