Co je zde nového

SYLFF - Stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation

 
Picture of Lowther-Harris Véronique
SYLFF - Stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation
by Lowther-Harris Véronique - Čtvrtek, 10 leden 2019, 12:08
 

Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) je stipendijní program na podporu studentů, kteří studují v humanitních a společenských oborech. Cílem programu je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce etnickém původu, náboženství a politických systémech.


Podmínky stipendijního programu:

 • Student doktorského studijního programu sociálního či humanitního zaměření

 • Stipendium je udělováno na rok, na základě plnění studijního plánu může být prodlouženo o další rok

 • Během doby pobírání stipendia je potřeba dokončit dizertační práci nebo zpracovat její podstatnou část

 • Student musí být zapsán do denní formy studia

 • Celkem budou přidělena 2 stipendia ročně + možnost prodloužení 2 stávajících stipendií

 • Realizace pobytu je možná v rámci akademického roku 2019/2020


Požadované dokumenty (vše odevzdáte na zahraničním oddělení v angličtině - v tištěné podobě i v PDF formátu):

 • Přihláška

 • Životopis s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti

 • Motivační dopis obsahující plány po ukončení studia

 • Projekt práce obsahující základní teze

 • Doporučení školitele, včetně souhlasu vedoucího katedry

 • Seznam plánovaných aktivit po dobu pobírání stipendia na 2 roky (slouží pro hodnocení udělení stipendia ve 2. roce)

 • Při výjezdu je nutné dodat oficiální akceptační dopis ze zahraniční univerzity

 • Čestné prohlášení, že student nepobírá současně jiné stipendium (mimo standardní doktorské stipendium)

 • Bankovní údaje pro zaslání stipendia


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 30. 3. 2019 (12:00).


Výběrové řízení: Zahraniční oddělení FHS zašle nominaci přihlášených kandidátů na RUK, kde proběhne předběžný výběr. Konečný výběr provede Tokyo Foundation.


Více informací naleznete na stránkách RUK