Co je zde nového

Stipendia Bakala Foundation

 
Picture of Lowther-Harris Véronique
Stipendia Bakala Foundation
by Lowther-Harris Véronique - Pátek, 7 únor 2020, 4:53
 

Bakala Foundation i letos podpoří nadané studenty z České republiky, kteří chtějí studovat ucelené bakalářské či magisterské programy na prestižních zahraničních univerzitách. Stipendium je určeno studujícím, kteří prokáží motivaci ke studiu, výborné dosavadní akademické výsledky a potřebu stipendia k uskutečnění studia. O stipendium mohou žádat občané České republiky, případně uchazeči s trvalým pobytem v ČR, ve věku maximálně 33 let ke dni uzávěrky přihlášek daného ročníku. Vybraní studující jsou v případě svědomitého plnění povinností podporováni po celou dobu studia programu, na který stipendium získali.


Online přihláška je dostupná na webu nadace a musí obsahovat osobní údaje žadatele, akademické výsledky, mimoškolní aktivity, studijní plán a esej. Zahrnuje také odhadovaný rozpočet studia a čestné prohlášení o příjmech rodiny uchazeče. Její součástí musí být jeden nebo dva doporučující dopisy od pedagogů/mentorů.


Přihlášky do programu Scholarship je letos možné podávat do 20. dubna prostřednictvím online formuláře na webu. Uchazeči budou vyrozuměni o výsledcích prvního kola a případném postupu k ústním pohovorům během srpna 2020. Pohovory se uskuteční v září 2020 v Praze. Více informací najdete na oficiálním webu nadace.