*Definice a operacionalizace konceptu OS

Jaká z kategorizací vztahu OOS a státu vás nejvíce oslovuje a proč? (Téma 2)

 
Picture of Košák Felcmanová Alena
Jaká z kategorizací vztahu OOS a státu vás nejvíce oslovuje a proč? (Téma 2)
by Košák Felcmanová Alena - Čtvrtek, 19 březen 2020, 6:48
 

Rymzsa a Zimmer představují 4 modely zkoumání vztahů vlád a OOS -
  • Čtyři C (Najam, 2000)
  • Young (2000) 
  • Social Origins aka. Sociální počátky (Salamon, Anheier, 1998)
  • Model Esping-Andersen 1990 – typologie welfare state režim
Který model vás nejvíce oslovuje? Kde v praxi vidíte možnosti jeho aplikace?
43 words
Subject (hidden)
Author (hidden)
 
This post cannot be viewed by you, probably because you have not posted in the discussion, the maximum editing time hasn't passed yet, the discussion has not started or the discussion has expired.
Subject (hidden)
Author (hidden)
 
This post cannot be viewed by you, probably because you have not posted in the discussion, the maximum editing time hasn't passed yet, the discussion has not started or the discussion has expired.
Subject (hidden)
Author (hidden)
 
This post cannot be viewed by you, probably because you have not posted in the discussion, the maximum editing time hasn't passed yet, the discussion has not started or the discussion has expired.
Subject (hidden)
Author (hidden)
 
This post cannot be viewed by you, probably because you have not posted in the discussion, the maximum editing time hasn't passed yet, the discussion has not started or the discussion has expired.
Subject (hidden)
Author (hidden)
 
This post cannot be viewed by you, probably because you have not posted in the discussion, the maximum editing time hasn't passed yet, the discussion has not started or the discussion has expired.
Subject (hidden)
Author (hidden)
 
This post cannot be viewed by you, probably because you have not posted in the discussion, the maximum editing time hasn't passed yet, the discussion has not started or the discussion has expired.
Subject (hidden)
Author (hidden)
 
This post cannot be viewed by you, probably because you have not posted in the discussion, the maximum editing time hasn't passed yet, the discussion has not started or the discussion has expired.