Kredity potřebné pro postup do dalšího semestru

Bakalářské studium:

Semestr 2.  3.  4. 5.  6.  7.  8. - 12. 
Normální počet kreditů 30  60  90  120  150  180  180 
Minimální počet kreditů 25  50  75  100  125  150  160 


Navazující magisterské studium:

Semestr 2.  3.  4. 5.- 10. 
Normální počet kreditů 30  60  90  120 
Minimální počet kreditů 25  50  75  100 

» FAQ - Frequently Asked Questions