Registrace předmětů - Co s tím, když se nevejdu do omezené kapacity předmětu?

Pokud je kurs plný, objeví se u něj křížek a nelze jej zapsat. Budete-li se chtít do takového kursu zaregistrovat, sledujte průběžně v zápisovém rozhraní, zda-li se v něm během registračního období neuvolní místo. V případě opravdu velkého zájmu o daný kurs se obraťte s prosbou o doregistrování na příslušného učitele. Každý vyučující má možnost studenty přiregistrovat i nad limit a v případě potřeby i některé studenty odregistrovat (např. jedná-li se o kurs vypsaný primárně pro magisterské studenty a zaplňují jej studenti bakalářští). Všichni učitelé mají k dispozici návod, jak toto učinit (viz NÁVOD), a měli by být tedy schopni Vám vyhovět, pokud to uznají za vhodné.

» FAQ - Frequently Asked Questions