Studijní materiály k jednotlivým předmětům/zkouškám

Studijní materiály k jednotlivým předmětům lze dohledat na několika místech. Odkáže-li Vás vyučující na SIS, pak je najdete u detailu daného předmětu pod řádkem „Soubory“. Často k nim mají přístup pouze zapsaní studenti. Další možností, kam mohou vyučující nahrávat své soubory, je Moodle – v tom případě vyhledejte požadovaný kurz v „Kategorii kurzů“ na hlavní stránce, a to pod modulem, do něhož spadá.

» FAQ - Frequently Asked Questions