TV na katedře tělesné výchovy FF UK - Jak si jej zaregistrovat?

Tělocviky pro FHS externě pořádá katedra TV na FF http://ktv.ff.cuni.cz/ . Uživatelské jméno a heslo do aplikace https://web.ff.cuni.cz/ustavy/ktv/is/ je stejné jako do domény Jinonice (před vstupem na stránku je třeba nainstalovat nedůvěryhodný certifikát) a lze jej nastavit přes http://ldap.cuni.cz/. Toto ale platí jen tehdy, pokud jste si došli do výdejního centra průkazů a vyzvedli si tam spolu s kartičkou i heslo. To se mělo do 10 dnů změnit. Pokud se tak nestalo, heslo expirovalo. https://ldap1.cuni.cz/reset
Uživatelé, kteří kartičku již mají dlouho a heslo do SIS si nastavili pomocí formuláře na https://ldap1.cuni.cz/reset, nemají možnost si resetovat heslo do domény Jinonice po webu a musí se znova dostavit do výdejního centra, anebo se stavit na pracovišti UVT v Jinonicích v místnosti 2065.

Od akademického roku 2016/2017 se mění způsob zápisu tělocviku. Nově bude zápis dvoukrokový. První krok zůstává stejný jako v minulosti: na stránkách Katedry tělesné výchovy FF UK (http://ktv.ff.cuni.cz/) si zaregistrujete sportovní kurz, který chcete navštěvovat. Druhým – novým – krokem je registrace daného kurzu v rámci studijního informačního systému. Jde o standartní registraci jako v případě ostatních kurzů jen s tím rozdílem, že se jedná o kurz vypisovaný na FF UK, tzn. registrace začíná jindy než na FHS UK, je třeba sledovat harmonogram FF UK. Důležité: Kurz, který si budete registrovat v SIS, musí mít shodný kód s kurzem, který jste si zaregistrovali na stránkách KTV (!). Pozn. Každému studentovi může být uznán za semestr pouze jeden sport pořádaný KTV UK FF ( UK FHS platí za sporty pořádané KTV UK FF poměrně velkou částku).


» FAQ - Frequently Asked Questions