Zápis povinných zkoušek v bakalářském studiu a přihlašování k termínům

Vypisování termínů zkoušek a přihlašování se na ně podléhá zpravidla semestrální struktuře akademického roku. Existuje však výjimka: zvláštní typ atestace, kterou není nutné splnit do konce období, v němž byla povinnost, která se takto atestuje, vypsána (týká se povinných předmětů). Danou atestaci lze tedy plnit i v následujícím semestr, aniž byste si předmět znovu zapisovali.
Všem studentům bakalářského studia jsou na příslušný semestr podle doporučeného studijního plánu zapsány studijním oddělením povinné zkoušky (úvody a souborné zkoušky), které mají povinnost v příslušném semestru splnit. Možnost plnit danou povinnost je podle Pravidel pro organizaci studia UK FHS rozšířena i na semestr bezprostředně následující.

Důsledky :
1) Zkoušky s typem examinace "Zkouška bez výuky" musí být z technických důvodů přiřazeny k jedinému semestru (buď do ZS nebo do LS); plnit je ale můžete v semestrech obou a můžete se hlásit na vypsané termíny bez ohledu na semestr (jsou-li vypsány).
2) Studenti, již danou zkoušku nesplní v daném akademickém roce (např. Filosofický atest v LS) a postoupí do dalšího akademického roku, se budou moci hlásit na vypsané termíny pro další akademický rok až po tzv. postupu, tj. poté, co jimbude zvýšen ročník o jeden. To se děje vždy po konci řádného zkouškového období.

» FAQ - Frequently Asked Questions