SVIP - Jak se připravit a přihlásit?

Zkouška probíhá za pomoci prostředí MOODLE: Kurzy - Souborné zkoušky - SVIP - zapsat se do kursu.

-"Zápis"do "kursu" SVIP v MOODLE Vás k ničemu nezavazuje - ale naopak Vám umožní si zkoušku prohlédnout, pracovat se studijními materiály a - až přijde ten pravý čas - odevzdat příslušné úkoly.
- Pravý čas přijde teprve tehdy, když se zapíšete k vybranému termínu zkoušky v SIS. Pouze zápis v SIS je závazný - k danému termínu musíte buď odevzdat metodologickou práci (písemná část) nebo výběr témat a literatury (ústní část). Odevzdáváte jen a pouze prostřednictvím MOODLE.
- Termíny ke SVIPu budeme v SIS vypisovat postupně - tak jako v předchozích letech zkoušíme pravidelně jednou za 14 dní (termíny si tedy lze snadno vypočítat).

Souhrn: Veškeré informace o zkoušce SVIP včetně instrukcí, co kdy kde máte udělat, naleznete v MOODLE, přihlásíte-li se do kursu SVIP.

» FAQ - Frequently Asked Questions